Wuhan

Wuhan

29th Floor, Buiding E, Han Street, Headquarter International , 58 Zhongbei Road, Wuchang District, Wuhan, Hubei 430071, China

T +86 27 8781 9677

F +86 27 8781 2377

E china@cn.gt.com