Qingdao

Qingdao

11th Floor, Zhonggang Tower, No. 16 South Road of Fuzhou, South District, Qingdao, Shandong Province 266073,China

T +86 532 5861 5858

F +86 532 5861 5861

E china@cn.gt.com