Locations

Chongqing

Chongqing

Phone:+86 23 6298 2647

Fax:+86 23 6298 2646

Email:china@cn.gt.com

22/23F, Building 4, 153 Jinyu Avenue, Cuntan Street, Liangjiang New District, Chongqing

to top