Harbin

Harbin

7th Floor, 16 Jingwei Fifth Avenue, Daoli District, Harbin, Heilongjiang 150018, China

T +86 451 8420 8418

F +86 451 8420 8498

E china@cn.gt.com