Dalian

Dalian

Room 1408, Shengshi Tower, 35 Luxun Road, Zhongshan District, Dalian, Liaoning 116001, China

T +86 411 8273 9275/76

F +86 411 8273 9270

E china@cn.gt.com