Beijing

Beijing

5th Floor, Scitech Place, 22 Jianguomen Wai Avenue, Chaoyang District, Beijing 100004, China

T +86 10 8566 5588

F +86 10 8566 5120

E china@cn.gt.com